Bij focusing oriented therapy (FOT) wordt met de impliciete wijsheid van het lichaam gewerkt, door middel van focusing. Dat wil zeggen, de cliënt wordt uitgenodigd om zijn aandacht naar binnen te richten en na te gaan wat hij of zij ‘hier-en-nu’ in het lichaam voelt dat verband houdt met het onderwerp van het therapeutisch gesprek op dat moment. Er wordt gebruik gemaakt van het impliciete weten van het lichaam via het exploreren en ontvouwen van deze ‘felt sense’. Vanuit de felt sense kunnen belevingen gedifferentieerd en verscherpt worden en kunnen zich nieuwe, voorheen nog niet gevoelde betekenissen ontvouwen. Vervolgens is het de bedoeling dat deze door de cliënt worden toegeëigend, nader geëxpliciteerd en geïntegreerd worden met voordien bestaande belevingen. Essentieel bij deze modaliteit is dat ook de therapeut een focussende houding aanneemt. De focusing-oriented therapeut heeft bovendien een bijzondere aandacht voor wat zich reeds manifesteert aan gezonde processen bij de cliënt en zal de cliënt daar ook mee in contact brengen.

Zie ook:
https://www.vvcepc.be/cliëntgericht-experiëntiële-psychotherapie/focusing
https://www.focusingvlaanderen.be
https://www.focusingtherapy.org
https://www.focusing.org