Door de coronacrisis hebben de meesten van ons in het afgelopen jaar ervaring opgedaan met online werken. Met een themanummer over online werken wil de redactie van het Tijdschrift een forum bieden om de hierbij verworven kennis te verzamelen, systematiseren en door te geven.

Heb je een bepaalde visie of een specifieke ervaring die een aspect van het online werken belicht en wil je die met anderen delen? De redactie is op zoek naar bijdragen in de vorm van een artikel, een praktijkbijdrage, een reflectie of deelname aan een forumdiscussie. Het themanummer zal begin augustus verschijnen (nummer 2021-3). Geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd contact op te nemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Op woensdagavond 21 april organiseert de regio Utrecht het webinar EFT-individuals ontmoet EFT-couples. Pieter de Jong gaat in gesprek met Wendy Schapendonk en Karin Wagenaar over de raakvlakken tussen EFT-i en EFT-c. Beiden zijn ervaren vertegenwoordigers van deze twee stromingen.

Je kunt je hier aanmelden. Accreditatie: VPeP, FGzPt en NVRG.

Aspirant-leden en leden kunnen 10% korting krijgen op scholing die door de VPeP is geaccrediteerd. In eerste instantie is deze regeling bedoeld voor aspirant-leden die de opleidingsroute doorlopen die leidt tot het lidmaatschap van de VPeP. Maar ook (gewone) leden die zich verder willen scholen kunnen van de kortingsregeling gebruik maken.

• De regeling geldt tot een maximum van €350,- per lid (in totaal, eventueel over meerdere jaren verspreid).
• De regeling geldt niet voor opleidingsonderdelen die deel uitmaken van de opleidingsroute tot een van de BIG-beroepen (GZ, KP, PT).
• De regeling geldt voor de cursorische onderdelen van de opleidingsroute, niet voor supervisie en/of leertherapie
• Voor belangstellende leden geldt de regeling niet.

Zingeving is een belangrijke drijfveer in een mensenleven en een basis voor ons welzijn. In therapie blijkt het echter nog te vaak een onderbelicht thema te zijn, en er is behoefte aan ondersteuning middels handvatten en een gezamenlijke visie voor hulpverleners in de ggz. 

Akwa GGZ start met de ontwikkeling van een nieuwe multidisciplinaire generieke module over zingeving, spiritualiteit en psychische hulpverlening. Deze zal aanbevelingen bevatten voor de zorg aan alle patiënten met psychische klachten die zingevings- en spirituele vragen en/of problemen ervaren.
In de afgelopen maand zijn middels een enquête ervaringen en wensen geïnventariseerd van cliënten, naasten en hulpverleners. 

Corinne Limbeek neemt namens de VPeP plaats in de werkgroep voor het ontwikkelen van de module. 

Kijk voor meer informatie op de website van Akwa GGZ

Het webinar over feedbackgericht werken met behulp van QIT online van 9 december jl. werd goed bezocht, daarom hebben we meteen een datum gezocht om hier een vervolg  aan te geven!

Woensdag 10 februari 2021
19:00- 21:00 uur (online)
Ga naar naar de website voor verdere informatie en schrijf je in.

In dit komende webinar gaan Nele Stinckens en Claude Missiaen op een concrete en interactieve manier aan de slag en zullen onderstaande aspecten aan bod komen:

  • Hoe installeer je een waardevolle feedbackcultuur?
  • Op welke manier introduceer je het werken met feedback bij je cliënten?
  • Welke processignalen vragen aandacht?
  • Hoe koppel je feedback op een helpende manier terug?

Het is niet nodig het voorgaande webinar te hebben gevolgd; ook dan kun je gewoon deelnemen. Ook niet-leden van de VPeP zijn uiteraard welkom. 
Er zal accreditatie worden aangevraagd bij de FGzPt. De VPeP kent voor het webinar 1 herregistratie-punt toe. 

www.aanmelder.nl/qit-online

logo tagline color transp bg  logo vpep

 

 

 

 

In de goed bezochte online ledenvergadering d.d. 1 december jl. is besloten de inrichting van de lidmaatschappen met ingang van komend jaar te herzien.

De opleidingsroute die tot nu toe gevolgd moest worden om erkend VPeP-(psycho)therapeut te worden gaat gelden voor het lidmaatschap. Het lidmaatschap ‘nieuwe stijl’ van de VPeP krijgt hierdoor meer gewicht. De aparte erkenning komt te vervallen; een lid van de VPeP is in de nieuwe situatie per definitie een erkend lid.

Hiermee komt de VPeP in lijn met wat bij de diverse specialistische verenigingen en registers gebruikelijk is en sorteren we voor op de ontwikkelingen in de beroepenstructuur binnen de GGZ. Dit jaar wordt een overgangsjaar; eind 2021 moet de nieuwe structuur haar beslag hebben gekregen. 

Een actueel overzicht met voorbeelden van scholing die past binnen de opleidingsroute tot lidmaatschap vindt u hier.

Binnenkort meer informatie hier op de website.

Psychotherapeuten, psychologen, psychiaters en andere hulpverleners binnen het GGZ werkveld kunnen hun werkzaamheden voortzetten. 

In de richtlijn GGZ en Corona staat geschreven:
"Alle (zorg-)professionals die binnen deze instellingen en praktijken werken, vallen onder de categorie cruciale beroepen. Landelijke beleidsregels over bijvoorbeeld thuiswerken gelden in principe niet voor hen. Het streven is dat de reguliere zorg, binnen alle geldende kaders en beperkingen, zoveel mogelijk wordt voortgezet."

De volledige richtlijn is hier te vinden: 
https://www.ggzstandaarden.nl/richtlijnen/ggz-en-corona-richtlijn/inleiding/inleiding

De richtlijn is met oog voor de cliënt en voor de noodzaak van voortzetting van het behandelproces opgesteld, en wordt steeds opnieuw bijgesteld waar nodig en mogelijk. 

Op Rijksoverheid.nl staat geschreven:
"Ook tijdens de uitbraak van het coronavirus gaan behandelingen in de GGZ zoveel mogelijk door: face-to-face, digitaal of een combinatie van beiden. Mensen die psychisch kwetsbaar zijn, worden extra hard getroffen als zij hun dierbaren niet meer kunnen zien. Daarom is bezoek in de GGZ zonder voorwaarden mogelijk. Er zal altijd sprake zijn van maatwerk omdat bij sommige doelgroepen, afdelingen en instellingen het risico groter is dan bij andere."
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/zorg/geestelijke-gezondheidszorg-ggz

 

Momenteel zijn bij de RINO’s in Amsterdam, Utrecht en Eindhoven, en tevens bij ‘De Nieuwe Praktijk’ te Rotterdam, de voorbereidingen gaande voor het aanbieden van een Basiscursus Persoonsgerichte Experientiele Psychotherapie. De planning is dat deze in najaar 2021 of eventueel begin 2022 gegeven worden.

Deze cursus vormt onderdeel van de route tot lidmaatschap van de VPeP.