Op 16 juli jl vond er een extra ALV plaats via Zoom. Tijdens de vergadering werden Pieter de Jong, Kirsten Copier en Sarah Loipner voorgedragen als leden van het algemeen bestuur van de VPeP. Het toetreden tot het bestuur werd unaniem aangenomen. Rien Bakker en Tjalling Weldring namen tijdens de ALV afscheid van het bestuur na jarenlang actief en onmisbaar te zijn geweest binnen de vereniging. Na het recente aftreden van Marja Sanders en Roelf-Jan Takens heeft er zich hiermee een nieuw bestuur gevormd.

Pieter de Jong (bestuursvoorzitter), Kirsten Copier en Sarah Loïpner (algemeen bestuursleden) vormen samen met Caroline Nocera (bestuurssecretaris) en Wies Verheul (penningmeester) een nieuw bestuur dat met nieuwe energie en doelgerichtheid aan de slag gaat!

Prof. dr. Siebrecht Vanhooren doet momenteel aan de Universiteit van Leuven onderzoek naar "focusing, existentiële thema’s en welzijn" door middel van een online vragenlijst. Bij deze een oproep aan jullie om bij te dragen aan de wetenschappelijke onderbouwing van 'focussen' door de vragenlijst in te vullen.

Dit onderzoek wil de mogelijke samenhang begrijpen tussen het focussen, existentiële uitdagingen, zinvolheid, psychisch lijden en levenstevredenheid. De onderzoekers hopen op deze manier inzicht te krijgen in hoe 'focussen' mensen al dan niet kan helpen om beter om te gaan met levensproblemen en om meer welzijn te ervaren. Jouw bijdrage is dus belangrijk!

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 tot 20 minuten. Je anonimiteit is gedurende het volledige onderzoeksproces gewaarborgd.

Klik hier om naar de vragenlijst te gaan.

Deelnemen kan tot 30 juni 2020!

congres2020aankondiging1

Update: op vrijdagmiddag 2 oktober 2020 zal er een online event worden georganiseerd. Over de inhoud worden nog plannen gemaakt, maar we geven graag alvast de gelegenheid om deze datum (opnieuw) vrij te houden in uw agenda!

Met pijn in het hart heeft de congrescommissie besloten het gezamenlijke congres van de VVCEPC en VPEP niet door te laten gaan op 2 & 3 oktober 2020. Zoals het er nu naar uit ziet is het door de coronacrisis niet mogelijk om het congres dit najaar op een veilige en verantwoorde manier te organiseren.

Het congres wordt in zijn geheel verplaatst naar 1 & 2 oktober 2021

"We zijn heel blij met de respons die we inmiddels hebben gekregen van collega’s die hebben toegezegd een workshop te willen geven; met alle betrokkenen – keynote-sprekers en workshopgevers – kijken we nu vooruit naar 2021.

Ondertussen verheugen we ons – nu nog meer – op het moment dat we weer bij elkaar kunnen zijn om ons te laten inspireren door een prachtig programma.

De congrescommissie"

Zie de congreswebsite voor meer informatie.

congres2020aankondiging1

De uitbraak van het corona virus heeft grote gevolgen voor elke burger, maar ook voor therapeuten en cliënten. Zo is het internationale congres dat de VPeP samen met de VVCEPC organiseert van oktober 2020 verplaatst naar 2021! Ook het PCE congres dat in juli 2020 in Auckland (Nieuw-Zeeland) zou plaatsvinden, is een jaar uitgesteld, en onze eigen Algemene Ledenvergadering zal op 28 mei doorgang vinden als geheel digitale bijeenkomst. Ook veel therapieën gaan niet door of gebeuren online. We worden geconfronteerd met een stressvolle situatie, waarin contact nodig is, maar dit steeds meer digitaal en op afstand plaatsvindt. Er komen in deze situatie gelukkig ook creatieve initiatieven tot stand: e-health ontwikkelt zich snel en hulplijnen voor hulpverleners worden opgezet. We hopen dat u gezond blijft en een weg vindt in deze crisis. Om u op weg te helpen, verwijzen we naar enkele initiatieven:

In deze "Richtlijn GGZ en corona" staat beschreven hoe als therapeut om te gaan met de corona crisis.

De Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychotherapeuten heeft een overzicht gemaakt voor hoe in therapie om te gaan met de huidige situatie. Dit wordt ook bij elke nieuwe ontwikkeling geactualiseerd.

Hier kunnen hulpverleners die anderen ondersteunen in het omgaan met Corona zelf ondersteuning krijgen als ze daar behoefte aan hebben.

In deze aflevering van Tegenlicht komt psychiater Dirk de Wachter aan het woord over omgaan met gemis van aanraking en het belang van fysiek contact.

GGZ Friesland zet op een rij wat u thuis kunt doen bij verveling. Als dit niet voor uzelf geldt, biedt het wellicht inspiratie voor anderen in uw omgeving.

Zelfs in tijden van onzekerheid en verandering kan je verbinding maken met een innerlijke kalmte. Ann Weiser Cornell biedt een gratis webinar wat ons hierbij kan helpen.

congres2020aankondiging1De voorbereidingen voor het congres in 2020 zijn in volle gang. De VPEP en VVCEPC organiseren dit jaar een gezamenlijk congres dat plaats zal vinden in Grobbendonk (BE), op dezelfde locatie waar het NL-BE congres plaatsvond in 2015.

Het congres gaat vrijdagmiddag 2 oktober van start rond 13 uur en eindigt zaterdagmiddag rond 16.30 uur. Op vrijdagavond is er een walking dinner met aansluitend feest. Overnachten kan in het bijbehorende hotel of in de directe omgeving.

Voor VPEP-leden geaccrediteerd met 4 herregistratie-punten; overige accreditaties worden aangevraagd.

Bezoek de congreswebsite.

Vanwege de grote belangstelling voor Emotion Focused Therapy binnen Apanta Academy, is EFTiN opgericht.

EFTiN is een zelfstandig kennis- en opleidingscentrum en biedt bij- en nascholing aan professionals in de geestelijke gezondheidszorg. EFTiN richt zich op het onderwijzen van Emotie Focused Therapy en biedt masterclasses, workshops, trainingen en cursussen. EFTiN wil professionals inspireren, opleiden en de kracht van EFT laten ervaren.

EFTiN is opgericht door Juliette Becking en voortgekomen vanuit Apanta wat het brede(re) Persoonsgerichte en Experiëntiele onderwijs zal blijven hanteren. EFTiN en Apanta zullen een nauwe samenwerking onderhouden.

EFTiN is het enige opleidingsinstituut in Nederland dat officieel erkend is door de International Society Emotion Focused Therapy (isEFT).

Lees hier een kort interview met oprichter Juliette Becking, of neem een kijkje op de website voor uitgebreide informatie.

eftinlogo2 copy

publiek copy

We kunnen terugkijken op een geslaagd VPeP congres in 2019!

Het was een prachtige dag met mooie lezingen en workshops en veel fijne ontmoetingen, met meer dan 150 bezoekers en een goed bezochte ledenvergadering.

Een uitgebreid verslag volgt binnenkort in het Tijdschrift (tPeP.nl). Meer informatie over het programma is hier tezen.

Hartelijk dank aan de congrescommissie en iedereen die aan het congres heeft meegewerkt of deelgenomen!

bl copy

 

 

 

 

Op 28 februari 2019 is de Generieke Module Psychotherapie gepubliceerd. De module beoogt duidelijkheid te bieden aan patiënten en professionals over wat psychotherapie is en beschrijft de kwaliteitscriteria, waaraan inhoud en organisatie van psychotherapie moeten voldoen. Hierbij zijn het perspectief van de patiënt en de bevoegd- en bekwaamheid van de behandelaar belangrijke uitgangspunten. De Generieke module Psychotherapie is te vinden op de ggz-standaarden website.