tpep cover 400

In elk nummer van het tijdschrift Persoons­gerichte experiëntiële Psychotherapie zijn er enkele artikelen vrij toegankelijk en dus door iedereen gratis te lezen. Ook voor geintereseerden die niet lid of abonnee zijn is het tijdschrift dus een goede bron voor meer verdiepende informatie over Persoonsgerichtte experiëntiële Psychotherapie.

Ook in het recent uitgekomen derde nummer van 2018 enkele vrij toegankelijke artikelen:

'TAE - Thinking At The Edge' - Een artikel over de door Gendlin ontwikkelde techniek om onze innerlijk gevoelde kennis uit te drukken. 

En congresverslagen over het congres ''Doodswensen en de Psycholoog – stof tot reflectie' en het congres 'Existentie en Zingeving in de GGZ, op zoek naar nieuwe benaderingen'.

tpeplogo copy

Al jaren kent Nederland een toename in de toepassing van euthanasie in geval van ernstig lichamelijk of psychisch lijden, en euthanasie is een controversieel onderwerp in de samenleving. Hoe staan psychotherapeuten in deze discussie?  

Lies Bruggeman en Paul Sanders schreven over dit onderwerp in het meest recente nummer van het Tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie. Lees hier het vrij toegankelijke opiniestuk: Huiver en ontvankelijkheid; hoe stellen wij ons als psycholoog/psychotherapeut op in het debat over euthanasie en voltooid leven?'

Op vrijdag 1 juni organiseert het NIP ook een studiemiddag over dit onderwerp.

beroepscode copy copy

De NVP heeft een nieuwe Beroepscode voor psychotherapeuten uitgebracht. Deze geldt vanaf 1 mei 2018 voor alle psychotherapeuten.

De nieuwe beroepscode betreft een actualisatie van de code uit 2007. Een aanpassing van de beroepscode uit 2007 was noodzakelijk gezien de ontwikkelingen in het gezondheidsrecht en de daarmee samenhangende jurisprudentie.

Kijk voor meer informatie op de NVP website.

Lees hier de beroepscode.

De privacywet AVG gaat per 25 mei 2018 van kracht.

De Wet Bescherming Persoonsgegevens gaat over in de nieuwe Europese wet: Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG). En dat heeft gevolgen voor iedereen die met persoonlijke gegevens van anderen te maken heeft: van autobedrijf tot psycholoog en netwerkbeheerder tot loodgieter. Om te zorgen dat alles is gedekt om de wet correct na te leven, biedt P3NL aan de leden van alle bij haar aangesloten verenigingen hiervoor een praktische ondersteuning. Deze nieuwe privacywet vraagt het nodige van verenigingen maar ook van leden: iedereen moet namelijk kunnen aantonen er alles aan gedaan te hebben om persoonsgegevens van cliënten veilig te beheren. Contracten, ICT, interne procedures en verantwoordelijkheden moeten worden aangepast en vastgelegd. Dat is een hoop werk. Het is niet leuk, maar wel noodzakelijk. Bestuurders zijn hoofdelijk aansprakelijk als er iets fout gaat. De boetes zijn hoog.

AVG-programma

De Stichting AVG voor Verenigingen heeft een programma ontwikkeld waarin alle noodzakelijk vijftien stappen worden doorlopen om te controleren of de professional voldoet aan de wet. Wie alle stappen doorloopt en de instructies opvolgt, ontvangt op het eind een verklaring waarmee de professional verklaart ‘AVG-proof’ te zijn.

Alle leden van de lidverenigingen van P3NL kunnen zich via de website van P3NL aanmelden voor gebruik van het AVG-stappenplan. Voor een bedrag van 25 euro kan men gedurende 1 jaar gebruik maken van het programma waarmee een degelijke controle kan worden uitgevoerd op alle stappen die nodig zijn om aan de nieuwe wet te voldoen. Hier kunt u zich aanmelden.

Op donderdag 1 maart ontving Annemarie Snijder bij haar afscheid als eindredacteur van het Tijdschrift Cliëntgerichte Psychotherapie het erelidmaatschap van de VCgP. Daarnaast werd zij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De onderscheiding ontving zij uit handen van burgemeester Hans van der Laan van haar woonplaats Roden. Van harte gefeliciteerd!

[widgetkit id=2]