NIP, NVGzP en NVP adviseren: één breed BIG-basisberoep en twee specialismen

Op 26 oktober hebben NIP, NVGzP en NVP het ‘advies beroepenstructuur psychologische zorg’ aangeboden aan Minister Van Ark voor Medische Zorg en Sport. P3NL en LVVP namen ook deel aan de stuurgroep, vanwege de landelijke bestuurlijke inbedding van dit project. Het uiteindelijke advies is ondertekend door NIP, NVGzP en NVP.

Dagblad Trouw is in gesprek gegaan met de voorzitters van het NIP (Hans de Veen), de NVP (Kirsten Hauber) en de NVGzP (Rudolf Ponds). Lees het artikel hier.

Lees het definitieve advies.

congres2020aankondiging1

Op woensdagavond 18 november j.l verzorgde regiecommissie Utrecht een online bijeenkomst over Emotion Focused Therapy en Schema Focused Therapy. De avond werd door de kijkers zeer gewaardeerd.

Je kunt het in z’n geheel hier terugkijken.

congres2020aankondiging1

Damiaan Denys spreekt ’s werelds beroemdste psychiater Irvin Yalom over zijn belangrijkste levenslessen in een online interview.

Donderdag 15 oktober van 20:00 tot 21:30 uur via Zoom.

Zie hier voor meer informatie en aanmelding.

De VPeP accrediteert deelname aan de online avond met 1 punt voor herregstratie.
Leden dienen hiervoor zelf hun toegangsbewijs naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. te sturen.

congres2020aankondiging1

Webinar via Zoom op vrijdag 30 oktober van 14.30 tot 16.00 uur!

P3NL organiseerd elk jaar een P3NL-middag, dit jaar is dat een digitale editie. De vorige P3NL-middagen waren bedoeld voor bestuursleden en andere actieve leden van de verenigingen, dit webinar is juist bedoeld voor alle leden van de verenigingen (professionals en onderzoekers). De middag heeft twee inhoudelijke onderwerpen: de lancering van de kennisagenda en de uitreiking van de P3NL-prijs met een lezing gegeven door de winnaar. Ook zullen we kort iets toelichten over waar P3NL voor staat en waar we ons de komende tijd voor willen inzetten.

 

Op linkedin staat een uitnodigingsvideo, met praktische informatie:

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6715244818328510464
Op https://www.p3nl.nl/webinar staat de aanmeldlink en meer praktische informatie.

congres2020aankondiging1

Greet Vanaerschot, klinisch psycholoog en hoogleraar psychotherapie aan de Universiteit van Antwerpen en belangrijke vertegenwoordigster van de persoonsgerichte experientiele psychotherapie, zal een bijdrage leveren op de a.s. Dag van de Psychotherapie, die wordt georganiseerd door de NVP.

Een competente psychotherapeut kent de eigen mogelijkheden en beperkingen, zowel van inhoudelijke als van persoonlijke aard. Maar in de praktijk blijken die grenzen niet altijd eenduidig. Wanneer is een bemoedigend schouderklopje gepast? Of juist gewenst? Mag een omhelzing bij het afscheid? Waar liggen eigenlijk de grenzen in psychotherapie? Hanteren cliënten en psychotherapeuten dezelfde grenzen? En wie bepaalt deze uiteindelijk? Wetenschappelijke kennis, klinische ervaring en wet- en regelgeving wijzen ons de weg.

Op de NVP Dag van de Psychotherapie op 11 december 2020 zal het gaan over de grenzen van psychotherapie.

congres2020aankondiging1

 De VPeP organiseert samen met VVCEPC een webinar op vrijdagmiddag 2 oktober 2020 van 13-16 uur in het kader van het huidige racismedebat.

Dit leeft wereldwijd volop; de impact van racisme krijgt steeds meer erkenning en de vraag is in hoeverre dit ook binnen de psychotherapie ruimte krijgt.
In een afwisseling tussen theorie en praktijk nemen de gastsprekers de deelnemers mee naar antwoorden op de vraag hoe je als therapeut een veilig en containend klimaat kan creëren om de client in zijntotaliteit te ontvangen, inclusief raciale kwetsingen.
Zie hier verder voor nadere info

Dit webinar komt in de plaats van het oorspronkelijk geplande VPEP-VVCEPC congres dat zou plaatsvinden op 2 & 3 oktober 2020, maar dat vanwege Covid-19 in z’n geheel is verplaatst naar 1 & 2 oktober 2021.

In 2015 werd de commissie Meurs ingesteld om een advies op te stellen hoe verantwoordelijkheden van zorgverleners binnen de GGZ geregeld moesten worden. Uitkomst was o.a. dat het begrip ‘regiebehandelaarschap’ werd ingevoerd. De commissie adviseerde de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de regiebehandelaar en medebehandelaren vast te leggen in een kwaliteitsstatuut. Dat werd per 1 januari 2017 van kracht. In oktober 2018 heeft het Zorginstituut Nederland aan partijen in de GGZ gevraagd dit kwaliteitsstatuut door te ontwikkelen en aanpassingen te maken. Op het punt van het regiebehandelaarschap kwamen partijen echter niet tot overeenstemming.

Het Zorginstituut heeft vervolgens de verantwoordelijkheid voor realisatie van het onderdeel Regiebehandelaarschap overgenomen. Daartoe is de Kwaliteitsraad gevraagd een advies te schrijven. Het resultaat daarvan is het ‘Concept Generieke Module Indiceren en Coördineren van zorg in de GGZ’. Partijen, waaronder ook de VPeP, is gevraagd om commentaar hierop te geven.

De module heeft als uitgangspunten bijv. ‘goede zorg’, ‘cliëntgerichte aanpak’ (!), en ‘samen leren en verbeteren’. En de module maakt onderscheid tussen twee onderdelen van het zorgproces, die worden uitgevoerd door de ‘indicerend zorgverlener’ en coördinerend zorgverlener’.

De hele concept module is hier te lezen.

Het schriftelijk commentaar van het bestuur is hier te lezen.

Op 14 juli j.l. ontving het bestuur de tweede versie van het advies Beroepenstructuur van de Stuurgroep Psychologische Zorg 2019.

Dit vormt de uitkomst van ruim een jaar overleg tussen alle betrokken partijen in de GGZ. Ook de VPeP heeft hieraan, via P3NL, deelgenomen. Het advies regelt een nieuwe beroepenstructuur nadat uit een eerdere inventarisatie was gebleken dat de huidige beroepenstructuur onvoldoende vertrouwen geeft aan cliënten en naasten en ook voor verwijzers en professionals zelf niet duidelijk is.

In het advies wordt o.a. gesproken over zogenaamde ‘aantekeningen', waarbij ‘persoonsgerichte experientiele psychotherapie’ expliciet wordt genoemd (p 14). Tevens wordt in het advies na vele jaren van onduidelijkheid het beroep van PT-er geregeld als een art. 14 BIG-beroep (specialist).

Het integrale advies is hier te lezen.