In de goed bezochte online ledenvergadering d.d. 1 december jl. is besloten de inrichting van de lidmaatschappen met ingang van komend jaar te herzien.

De opleidingsroute die tot nu toe gevolgd moest worden om erkend VPeP-(psycho)therapeut te worden gaat gelden voor het lidmaatschap. Het lidmaatschap ‘nieuwe stijl’ van de VPeP krijgt hierdoor meer gewicht. De aparte erkenning komt te vervallen; een lid van de VPeP is in de nieuwe situatie per definitie een erkend lid.

Hiermee komt de VPeP in lijn met wat bij de diverse specialistische verenigingen en registers gebruikelijk is en sorteren we voor op de ontwikkelingen in de beroepenstructuur binnen de GGZ. Dit jaar wordt een overgangsjaar; eind 2021 moet de nieuwe structuur haar beslag hebben gekregen. 

Een actueel overzicht met voorbeelden van scholing die past binnen de opleidingsroute tot lidmaatschap vindt u hier.

Binnenkort meer informatie hier op de website.

Psychotherapeuten, psychologen, psychiaters en andere hulpverleners binnen het GGZ werkveld kunnen hun werkzaamheden voortzetten. 

In de richtlijn GGZ en Corona staat geschreven:
"Alle (zorg-)professionals die binnen deze instellingen en praktijken werken, vallen onder de categorie cruciale beroepen. Landelijke beleidsregels over bijvoorbeeld thuiswerken gelden in principe niet voor hen. Het streven is dat de reguliere zorg, binnen alle geldende kaders en beperkingen, zoveel mogelijk wordt voortgezet."

De volledige richtlijn is hier te vinden: 
https://www.ggzstandaarden.nl/richtlijnen/ggz-en-corona-richtlijn/inleiding/inleiding

De richtlijn is met oog voor de cliënt en voor de noodzaak van voortzetting van het behandelproces opgesteld, en wordt steeds opnieuw bijgesteld waar nodig en mogelijk. 

Op Rijksoverheid.nl staat geschreven:
"Ook tijdens de uitbraak van het coronavirus gaan behandelingen in de GGZ zoveel mogelijk door: face-to-face, digitaal of een combinatie van beiden. Mensen die psychisch kwetsbaar zijn, worden extra hard getroffen als zij hun dierbaren niet meer kunnen zien. Daarom is bezoek in de GGZ zonder voorwaarden mogelijk. Er zal altijd sprake zijn van maatwerk omdat bij sommige doelgroepen, afdelingen en instellingen het risico groter is dan bij andere."
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/zorg/geestelijke-gezondheidszorg-ggz

 

Momenteel zijn bij de RINO’s in Amsterdam, Utrecht en Eindhoven, en tevens bij ‘De Nieuwe Praktijk’ te Rotterdam, de voorbereidingen gaande voor het aanbieden van een Basiscursus Persoonsgerichte Experientiele Psychotherapie. De planning is dat deze in najaar 2021 of eventueel begin 2022 gegeven worden.

Deze cursus vormt onderdeel van de route tot lidmaatschap van de VPeP.

NIP, NVGzP en NVP adviseren: één breed BIG-basisberoep en twee specialismen

Op 26 oktober hebben NIP, NVGzP en NVP het ‘advies beroepenstructuur psychologische zorg’ aangeboden aan Minister Van Ark voor Medische Zorg en Sport. P3NL en LVVP namen ook deel aan de stuurgroep, vanwege de landelijke bestuurlijke inbedding van dit project. Het uiteindelijke advies is ondertekend door NIP, NVGzP en NVP.

Dagblad Trouw is in gesprek gegaan met de voorzitters van het NIP (Hans de Veen), de NVP (Kirsten Hauber) en de NVGzP (Rudolf Ponds). Lees het artikel hier.

Lees het definitieve advies.

congres2020aankondiging1

Op woensdagavond 18 november j.l verzorgde regiecommissie Utrecht een online bijeenkomst over Emotion Focused Therapy en Schema Focused Therapy. De avond werd door de kijkers zeer gewaardeerd.

Je kunt het in z’n geheel hier terugkijken.

congres2020aankondiging1

Damiaan Denys spreekt ’s werelds beroemdste psychiater Irvin Yalom over zijn belangrijkste levenslessen in een online interview.

Donderdag 15 oktober van 20:00 tot 21:30 uur via Zoom.

Zie hier voor meer informatie en aanmelding.

De VPeP accrediteert deelname aan de online avond met 1 punt voor herregstratie.
Leden dienen hiervoor zelf hun toegangsbewijs naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. te sturen.

congres2020aankondiging1

Webinar via Zoom op vrijdag 30 oktober van 14.30 tot 16.00 uur!

P3NL organiseerd elk jaar een P3NL-middag, dit jaar is dat een digitale editie. De vorige P3NL-middagen waren bedoeld voor bestuursleden en andere actieve leden van de verenigingen, dit webinar is juist bedoeld voor alle leden van de verenigingen (professionals en onderzoekers). De middag heeft twee inhoudelijke onderwerpen: de lancering van de kennisagenda en de uitreiking van de P3NL-prijs met een lezing gegeven door de winnaar. Ook zullen we kort iets toelichten over waar P3NL voor staat en waar we ons de komende tijd voor willen inzetten.

 

Op linkedin staat een uitnodigingsvideo, met praktische informatie:

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6715244818328510464
Op https://www.p3nl.nl/webinar staat de aanmeldlink en meer praktische informatie.

congres2020aankondiging1

Greet Vanaerschot, klinisch psycholoog en hoogleraar psychotherapie aan de Universiteit van Antwerpen en belangrijke vertegenwoordigster van de persoonsgerichte experientiele psychotherapie, zal een bijdrage leveren op de a.s. Dag van de Psychotherapie, die wordt georganiseerd door de NVP.

Een competente psychotherapeut kent de eigen mogelijkheden en beperkingen, zowel van inhoudelijke als van persoonlijke aard. Maar in de praktijk blijken die grenzen niet altijd eenduidig. Wanneer is een bemoedigend schouderklopje gepast? Of juist gewenst? Mag een omhelzing bij het afscheid? Waar liggen eigenlijk de grenzen in psychotherapie? Hanteren cliënten en psychotherapeuten dezelfde grenzen? En wie bepaalt deze uiteindelijk? Wetenschappelijke kennis, klinische ervaring en wet- en regelgeving wijzen ons de weg.

Op de NVP Dag van de Psychotherapie op 11 december 2020 zal het gaan over de grenzen van psychotherapie.