De 15e Wereld Conferentie voor Persoonsgerichte & Experiëntiële Psychotherapie & Counseling zal plaatsvinden in Kopenhagen van 4 t/m 8 juli 2022. Het thema van de conferentie is 'How can I be of help? Formulating and Facilitating Change Together'. De inschrijving is geopend, je kunt gebruik maken van de vroegboekkorting. De conferentie is hybride met deelnemers op locatie en online.

Iedereen die een bijdrage wil leveren tijdens de conferentie (lezing, workshop, postersessie) en deze wereldwijd wil delen met collega's is van harte uitgenodigd om abstracts in te dienen! De conferentie is op locatie, en ook deels online te volgen. De mogelijkheid tot inzenden sluit op 1 februari 2022. Klik hier voor meer informatie over het inzenden van abstracts.

dvdp 2021 met datum groot

De dag van de Psychotherapie vindt op 10 december 2021 plaats; gezien de huidige situatie rondom het coronavirus heeft de NVP besloten het congres alleen online plaats te laten vinden. 

De Dag van de Psychotherapie 2021 heeft als titel Verkeerd verbonden. Over de psychologie en biologie van menselijk contact. In de therapeutische relatie proberen we voor onze patiënten veiligheid, begrenzing en goede zorg te bieden zodat zij ook buiten de spreekkamer hun leven in verbondenheid vorm kunnen geven. Maar hoe werkt verbondenheid eigenlijk? En hoe kunnen we onze interventies die hierop zijn gericht, effectiever maken? Op de Dag van de Psychotherapie worden actuele neurobiologische kennis geïntegreerd met de psychologische en sociale aspecten van relaties en verbondenheid.
 

congrcollOp zaterdag 2 oktober haalden veel persoonsgerichte therapeuten hun hart op tijdens het VPeP/VVCEPC congres in Grobbendonk (België). Thema van de dag was groei en differentiatie binnen de persoonsgerichte psychotherapie; ‘in proces’. Het congres zette dan ook zeker proces op gang; de drie hoofdsprekers zorgden voor een grote diversiteit aan nieuwe informatie, kennis en ervaringen. Daarnaast droegen de workshops nog verder bij aan de ontwikkeling van de deelnemers, zowel als therapeut als ook als mens. Want dat was het: een mooie, leerzame dag die heerlijk voelde voor zowel de psychotherapeut als de persoon in ons. Met een prachtige afsluiting door Hilde Libbrecht, die haar boek ‘Moeders kunnen niet tapdansen’ presenteerde, als kers op de taart.

Congresverslagen zullen te lezen zijn in de aankomende nummers van het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie, en het Tijdschrift voor Psychotherapie.

boeklibbrecht2 oktober bracht een heuglijk moment voor het tijdschrift en voor onze Nederlandse en Vlaamse therapieverenigingen VPeP en VVCEPC.
Op het congres van de Vlaams-Nederlandse Persoonsgericht-Experiëntiële psychotherapie in Grobbendonk mochten we, vers van de pers, de bundel columns van Hilde Libbrecht aan het publiek voorstellen.
Hilde was twintig jaar lang vaste columnist van ons tijdschrift en neemt in het komende, laatste nummer van 2021 afscheid. Dit boek vormt het sluitstuk en de bekroning, en bevat een selectie van de columns die eerder in het tijdschrift verschenen én enkele nieuwe.
We citeren graag onze redacteur Wies Verheul, bij de plechtige overhandiging van de bundel aan Hilde:
'Met elke column was er iets om over na te denken, was er iets dat raakte. Ik ben trots en blij dat zo’n begenadigd schrijfster als jij ons vak op deze manier naar buiten brengt. Erudiet, scherpzinnig, met humor, en altijd gelaagd. Je schrijft over je cliënten in de spreekkamer, maar ook over de context waarin zich dit allemaal afspeelt, de wereld van de GGZ, bredere maatschappelijke kwesties.'
Van harte proficiat, Hilde!
Een in alle opzichten warme aanrader voor àlle psychotherapeuten, en hun cliënten!

Vrijdag 1 oktober 14-17 uur

Voorafgaand aan het congres op vrijdag een extra workshop gegeven door een de keynote-sprekers, Ladislav Timulak, verbonden aan het Trinity College in Dublin waarin hij uitgebreid zal ingaan op de specifieke toepassing van Emotion Focused therapie (EFT) voor gegeneraliseerde angst (GAD). 

Locatie: Congrescentrum Aldhem, Grobbendonk (BE)
Kosten: Voor deelnemers aan het congres €50,- ; als losse workshop €75,-

Voor meer informatie: zie pre-conference workshop 1 oktober

Annemarie Snijder

foto

Ons bereikte het droevige bericht dat onze oud-hoofdredacteur Annemarie Snijder op maandag 2 augustus 2021 is overleden. Ze is 82 jaar geworden. Ze heeft 1998 tot 2012 deel uitgemaakt van de redactie van het Tijdschrift Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie, waarvan tien jaar als hoofdredacteur. Zij heeft het roer overgenomen in een roerige periode in de geschiedenis van de vereniging (toen nog VCgP) en de redactie. Ze heeft tien jaar lang met plezier en volle toewijding leidinggegeven aan de Nederlands-Vlaamse redactie.
Annemarie is werkzaam geweest als psychotherapeut binnen haar eigen praktijk in Roden en was daarnaast leertherapeut, supervisor en opleider van de vereniging. Tijdens het afscheidssymposium in 2012 is haar het erelidmaatschap van de vereniging toegekend; bij deze gelegenheid is zij tevens koninklijk onderscheiden.
Annemarie was een zeer gewaardeerd lid van de vereniging en heeft tal van publicaties op haar naam staan: artikelen en hoofdstukken in boeken, reflecties, congresverslagen en boekbesprekingen.
Wij zijn als bestuur dankbaar en erkentelijk voor wat zij heeft betekend. We wensen haar familie veel sterkte toe bij het dragen van dit verlies.

 

tpep cover 59 3"Wat me het meest trof tijdens het redigeren van dit themanummer over onlinewerken was dat we geen specifiek woord hebben voor onze gewone manier van werken, waarbij we onze cliënten in onze therapieruimte ontmoeten. Deze klassieke setting was tot nu toe vanzelfsprekend en hoefde niet onderscheiden te worden van andere settingen. Hier is nu verandering in gekomen, al hebben we er nog steeds geen goed woord voor, ook niet na dit themanummer. Men spreekt over offline, live of in-person therapie, werken op locatie of in een klassieke setting, face-to-face of via persoonlijk contact. Allemaal woorden en uitdrukkingen die ergens tekortschieten.
En ik kan me niet van de indruk ontdoen dat deze woorden op dezelfde manier juist tekortschieten om de essentie en de complexiteit van onze gewone manier van werken weer te geven, net als onlinetherapie – in de ogen van veel therapeuten – ergens juist tekortschiet om het echt te kunnen vervangen"
Árpi Süle

Nummer 3, 2021 van het Tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie staat online! Ga naar het tijdschrift Persoons­gerichte experiëntiële Psychotherapie om dit bijzondere themanummer te lezen.

Op 30 juni j.l. organiseerde de Werkgroep Kind en Jeugd van de VPeP een webinar met als thema: ‘EFT bij kinderen en jongeren’. Doortje Borst-Determann ging in gesprek met Erik Peeters en Jaqueline van der Linden over hun werk met jongeren en op welke manier zij deze groep middels de uitgangspunten van EFT beter kunnen helpen. Het werd een bijzonder inspirerend gesprek met tevens de officiële start van de Werkgroep K&J.eftkenj

Klik hier om het webinar terug te kijken.